Poziv na anketiranje

Poziv na anketiranje

S ciljem pripreme novog Interreg IPA Programa prekogranične saradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora 2021-2027, u toku je izrada teritorijalne i socio-ekonomske analize programskog područja. Analiza će poslužiti za bolje razumijevanje potreba i izazova koje će novi program finansijski podržati.

Za potrebe analize pripremljen je kratki upitnik za sve dionike u programskom području zainteresirane za dizajniranje novog Interreg programa. Upitnik je dostupan do 31. decembra 2020. na sljedećem linku hhttps://bit.ly/2K4P2uf