Poziv za dostavljanje radova za deveti broj časopisa Sui generis

Poziv za dostavljanje radova za deveti broj časopisa Sui generis

Direkcija za evropske integracije poziva sve autorice i autore koji se bave istraživanjem tema vezanih za Evropsku uniju i proces evropskih integracija Bosne i Hercegovine da pošalju svoje radove za novi broj naučno-stručnog časopisa Sui generis.

 

Komunikacija koju smo u prethodnih osam godina ostvarili s akademskom zajednicom rezultovala je objavom brojnih naučnih i stručnih radova u kojima su, sa različitih stajališta, analizirani značaj, snaga i uticaj Evropske unije, njen institucionalni ustroj i mehanizmi funkcionisanja, kao i perspektive Bosne i Hercegovine za članstvo u EU.

 

Nadamo se da će proces evropskih integracija Bosne i Hercegovine, ali i izazovi sa kojima se Evropska unija trenutno suočava, ostati u fokusu vašeg naučnog zanimanja i angažmana te da će naša uspješna saradnja biti nastavljena i u pripremi devetog broja Sui generis-a.

 

Rok za slanje naučnih i stručnih radova je 30. septembar 2022. godine.

Uputstva za autore možete vidjeti ovdje.

Molimo vas da elektronsku kopiju rada šaljete u MS Word file formatu na mail sui.generis@dei.gov.ba.

Časopis Sui generis je indeksiran u CEEOL i EBSCO bazi.