Poziv za dostavu ponuda za pružanje usluge podrške i kontrole kvaliteta u razvoju Informacionog sistema za praćenje implementacije IPA programa (MERSA)

Poziv za dostavu ponuda za pružanje usluge podrške i kontrole kvaliteta u razvoju Informacionog sistema za praćenje implementacije IPA programa (MERSA)

Pregled dokumenta
Preuzmi dokument