Poziv za podnošenje prijava za Program EU za mlade državne službenike u BiH - II krug

Poziv za podnošenje prijava za Program EU za mlade državne službenike u BiH - II krug

Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Direkcija za evropske integracije, Ured koordinatora za reformu javne uprave (PARCO) i British Council u BiH najavljuju predstojeći Poziv za dostavu prijava za Program EU za mlade državne službenike u Bosni i Hercegovini (EUSYP BiH) - II krug.

Cilj ovog Programa je pomoći BiH u razvoju profesionalnog i depolitizovanog sistema javne uprave zasnovanog na zaslugama kroz stručno usavršavanje i mobilnost nove generacije državnih službenika koji će biti zaduženi za proces pristupanja EU i voditi promjene tokom procesa proširenja. Programom upravlja Delegacija Evropske unije u BiH, a provodi ga British Council.

Prijave se mogu dostaviti od 2. do 20. septembra 2021. godine.

Više informacija o načinu prijave i programu možete pronaći na: https://eu4wb6.com/ .