Poziv za učešće na prvom info danu Programa EU za mlade državne službenike

Poziv za učešće na prvom info danu Programa EU za mlade državne službenike

Poziv za učešće na prvom info danu Programa EU za mlade državne službenike

 

Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Direkcija za evropske integracije (DEI), Ured koordinatora za reformu javne uprave (PARCO) i British Council u BiH najavljuju pokretanje Poziva za dostavu prijava za Program EU za mlade državne službenike u Bosni i Hercegovini (EUSYP BiH) – II krug.

Cilj ovog Programa je pomoći BiH u razvoju profesionalnog i depolitizovanog sistema javne uprave zasnovanog na zaslugama kroz stručno usavršavanje i mobilnost nove generacije državnih službenika koji će biti zaduženi za proces pristupanja EU i voditi promjene tokom procesa proširenja.

 

Pozivaju se svi zainteresovani da učestvuju na prvom info danu projekta koji je planiran 3. 9. 2021. godine.

 

Više informacija o samom projektu i načinu učešća na info danima možete pronaći na web stranici projekta https://eu4wb6.com/ .