Poziv za učestvovanje u online konsultacijama

Poziv za učestvovanje u online konsultacijama

Direkcija za evropske integracije objavljuje poziv za učestvovanje u online konsultacijama o Prijedlogu Akcionog plana Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za implementaciju Komunikacijske strategije za informisanje javnosti o procesu pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji za 2021. godinu.

 

Vaše prijedloge, sugestije i komentare na Prijedlog Akcionog plana Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za implementaciju Komunikacijske strategije za informisanje javnosti o procesu pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji za 2021. godinu možete dostaviti do 31.12. 2020. na portalu eKonsultacije.

 

Prijedlog Akcionog  plana Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za implementaciju Komunikacijske strategije za informisanje javnosti o procesu pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji za 2021. godinu dostupan je ovdje.

 

Izvještaj sa eKonsultacija pogledajte ovdje.