Pregovaranje o procesu pristupanja Evropskoj uniji

Pregovaranje o procesu pristupanja Evropskoj uniji

DATUM ODRŽAVANJA OBUKE: 30.1.2023. godine

MJESTO IZVOĐENJA OBUKE: DIREKCIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE, SALA NA 3. SPRATU, ĐOKE MAZALIĆA BR 5 SARAJEVO

ROK ZA PRIJAVU UČEŠĆA: 26.1.2023. godine

PRIJAVNI OBRAZAC POSLATI NA: DEIobuke@dei.gov.ba

Pregled dokumenta
Preuzmi dokument
Pregled dokumenta
Preuzmi dokument