Pregovaranje u procesu pristupanja Evropskoj uniji

Pregovaranje u procesu pristupanja Evropskoj uniji

DATUM ODRŽAVANJA OBUKE: 13.10.2020.

MJESTO ODRŽAVANJA OBUKE: -

METODA IZVOĐENJA OBUKE: WEBINAR

1. Bosna i Hercegovina i Evropska unija

• Pravni okvir procesa evropskih integracija u BiH

• Pristup EU prema BiH i zemljama Zapadnog Balkana

2. Pregovaranje

• Općenito o pregovaranju

• Vještine pregovaranja

3. Pregovori o pristupanju EU

• Faze u pregovorima o pristupanju sa EU

• Neophodne strukture i procedure za pregovore

• Sadržaj pregovora

• Priprema pregovaračkih pozicija

ROK ZA PRIJAVU UČEŠĆA 08.10.2020.