Pregovaranje u procesu pristupanja Evropskoj uniji

Pregovaranje u procesu pristupanja Evropskoj uniji

DATUM ODRŽAVANJA OBUKE: 9.3.2021.

METODA IZVOĐENJA OBUKE: WEBINAR

ROK ZA PRIJAVU UČEŠĆA: 4.3.2021.

PRIJAVNI OBRAZAC POSLATI NA: DEIobuke@dei.gov.ba

SADRŽAJ OBUKE:

1.    Bosna i Hercegovina i Evropska unija 

• Pravni okvir procesa evropskih integracija u BiH

• Pristup EU prema BiH i zemljama Zapadnog Balkana

2.    Pregovaranje

• Općenito o pregovaranju

• Vještine pregovaranja 

3.    Pregovori o pristupanju EU

• Faze u pregovorima o pristupanju sa EU

• Neophodne strukture i procedure za pregovore

• Sadržaj pregovora

• Priprema pregovaračkih pozicija

Dokument Pregled
Prijavni obrazac Pregled
Pregled dokumenta
Preuzmi dokument