Pregovaranje u procesu pristupanja Evropskoj uniji

Pregovaranje u procesu pristupanja Evropskoj uniji

DATUM ODRŽAVANJA OBUKE: 11.5.2021.

METODA IZVOĐENJA OBUKE: WEBINAR

ROK ZA PRIJAVU UČEŠĆA: 6.5.2021.

PRIJAVNI OBRAZAC POSLATI NA: DEIobuke@dei.gov.ba

Pregled dokumenta
Preuzmi dokument