Teritorijalna saradnja

Prekogranična saradnja pomaže rješavanju zajedničkih izazova pograničnih regija i doprinosi smanjenju društvene i ekonomske nejednakosti pograničnih područja. U svakom programu prekogranične saradnje definisani su prioriteti i mjere za pripadajuće programsko područje. Primjera radi, neki od prioriteta su: zaštita životne sredine, jačanje konkurentnosti i razvoj poslovnog okruženja, podsticanje turizma i zaštita kulturnog naslijeđa u programskom području.

U budžetskom periodu EU 2014- 2020, Bosna i Hercegovina učestvuje u tri programa prekogranične saradnje, dva bilateralna (BiH-Crna Gora i Srbija-BiH) i jednom trilateralnom (Hrvatska-BiH-Crna Gora).

PROGRAM

VRIJEDNOST

(u milionima eura)

(uključuje kofinansiranje od strane korisnika od najmanje 15%)

PROGRAMSKI TERITORIJ
Hrvatska-BiH-Crna Gora

67,2

12 županija u Hrvatskoj, 109 općina i Brčko distrikt u BiH i 10 općina u Crnoj Gori
BiH-Crna Gora

9,7

56 općina u BiH i 14 u Crnoj Gori
Srbija -BiH  16,2 30 općina u Srbiji i 66 općina i Brčko distrikt u BiH

Provođenje programa odvija se kroz periodične javne pozive za podnošenje projektnih prijedloga. Programi finansiraju neprofitne aktivnosti u programskom području, a prihvatljivi korisnici su neprofitna pravna lica, na primjer, javne institucije na svim nivoima, općine, obrazovne ustanove, instituti, turističke zajednice, organizacije civilnog društva, udruženja građana, privredne komore, agencije za razvoj malog i srednjeg poduzetništva. Više detalja i kako učestvovati u programima prekogranične saradnje saznajte na programskim web portalima. Institucija nadležna za programe transnacionalne saradnje u BiH je Direkcija za evropske integracije.

Transnacionalna saradnja obuhvata regije nekoliko država tvoreći veće zone unutar EU. Služi da potakne saradnju i regionalni razvoj zajedničkim pristupom u rješavanju zajedničkih izazova. Programi transnacionalne saradnje potiču inovativan i održiv razvoj područja u kojem djeluju.

U budžetskom periodu EU 2014- 2020, Bosna i Hercegovina učestvuje u tri programa transnacionalne saradnje: Jadransko-jonski transnacionalni program (ADRION), Dunavski transnacionalni program i Mediteranski transnacionalni program (MED).

PROGRAM

VRIJEDNOST

(u milionima eura)

UČESNICI

ERDF

IPA

Kofinansiranje od strane korisnika (ERDF i IPA)

ADRION

83,46

15,68

18,76

Grčka, Hrvatska, Italija, Slovenija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Srbija

DUNAVSKI

202,09

19,82

41,07

Austrija,  Bugarska, Češka, Hrvatska,   Mađarska, Njemačka, Slovačka, Slovenija, Rumunija, Bosna i Hercegovina,  Crna Gora, Srbija,  Moldavija, Ukrajina

MED

224,32

9,35

42,23

Francuska Grčka, Hrvatska, Italija,  Kipar, Malta, Portugal, Slovenija, Španija, Velika Britanija (Gibraltar), Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Albanija

Provođenje programā odvija se kroz periodične javne pozive za podnošenje projektnih prijedloga. Programi finansiraju neprofitne aktivnosti u programskom području, a prihvatljivi korisnici su neprofitna pravna lica, na primjer, javne institucije na svim nivoima, općine, obrazovne ustanove, instituti, turističke zajednice, organizacije civilnog društva, udruženja građana, privredne komore, agencije za razvoj malog i srednjeg poduzetništva. Više detalja i kako učestvovati u programima prekogranične saradnje saznajte na programskim web portalima. Institucija nadležna za programe transnacionalne saradnje u BiH je Direkcija za evropske integracije.