Prijave za učešće na Konferenciji, informativnim sesijama i forumu za traženje partnera

Prijave za učešće na Konferenciji, informativnim sesijama i forumu za traženje partnera

Ministarstvo finansija Vlade Republike Srbije i Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije (CFCU), u saradnji sa Ministarstvom za evropske integracije Srbije i Direkcijom za evropske integracije Bosne i Hercegovine, organizuju više događaja povodom 3. poziva za dostavljanje prijedloga projekata u okviru IPA II Programa prekogranične saradnje Srbija-BiH 2014-2020.

Pozivaju se zainteresovane organizacije i institucije da se prijave za učešće na Konferenciji povodom objave Poziva, informativnim sesijama i forumu za traženje partnera. 

Datum i vrijeme održavanja događaja navedeni su u tabeli, a detaljan dnevni red Konferencije povodom objave Trećeg poziva bit će objavljen uskoro.

 

Događaj

Datum

Vrijeme

Mjesto

Konferencija povodom objave Poziva

18.3.2022.

12:00 – 14:00

Online

You tube strim

(MEI kanal)

Informativna sesija

&

Forum za traženje partnera

21.3.2022.

10:00 – 14:00

Online

Dnevni red

Registracija

Informativna sesija

4.4.2022.

10:00 – 12:00

Online

Dnevni red

Registracija

 

Aplikacioni paket u vezi sa Trećim pozivom za dostavljanje prijedloga projekata u okviru Programa prekogranične saradnje Srbija - Bosna i Hercegovina 2014-2020. dostupan je na:

·         cfcu.gov.rs

·         srb-bih.org

·         dei.gov.ba

·         evropa.gov.rs

·         webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome