Priprema specifičnih dokumenata za korištenje pretpristupne pomoći Evropske unije

Priprema specifičnih dokumenata za korištenje pretpristupne pomoći Evropske unije

DATUM ODRŽAVANJA OBUKE: 22.2.2021.

METODA IZVOĐENJA OBUKE: WEBINAR

ROK ZA PRIJAVU UČEŠĆA: 17.2.2021.

PRIJAVNI OBRAZAC POSLATI NA: DEIobuke@dei.gov.ba

SADRŽAJ OBUKE:

1. Glavne promjene i izazovi u IPA III: 

- Osnovni elementi i promjene u odnosu na IPA 2014-2020 

- Specifična IPA III terminologija 

- Osnovni elementi IPA III (zajednički strateški okvir, zajednički budžet i podjela sredstava, strateški dokument države korisnice pomoći EU - Strateški odgovor) 

2. IPA II pravni i strateški okvir: 

- Hijerarhija dokumenata 

- Predstavljanje ključnih pravnih dokumenata    

- IPA III piramida pravnih i strateških dokumenata: Sporazum o finansijskom partnerskom okviru (FFPA), Strateški odgovor (SR),  Akcioni dokument (AD), Idejni prijedlog (AF)

3. Izrada programskih dokumenata:

- Interventna logika i uzajamna veza između SR, AD-a i AF-a 

- SR u procesu programiranja - svrha, uloga i sadržaj 

- AF u procesu programiranja - svrha, uloga i sadržaj 

- AD u procesu programiranja - svrha, uloga i sadržaj

Dokument Pregled
Prijavni obrazac Pregled
Pregled dokumenta
Preuzmi dokument