Priprema specifičnih dokumenata za  korištenje pretpristupne pomoći Evropske unije

Priprema specifičnih dokumenata za korištenje pretpristupne pomoći Evropske unije

DATUM ODRŽAVANJA OBUKE: 23.9.2021.

METODA IZVOĐENJA OBUKE: WEBINAR

ROK ZA PRIJAVU UČEŠĆA: 20.9.2021.

PRIJAVNI OBRAZAC POSLATI NA: DEIobuke@dei.gov.ba

Pregled dokumenta
Preuzmi dokument