Priprema specifičnih dokumenata za korištenje pretpristupne pomoći evropske unije

Priprema specifičnih dokumenata za korištenje pretpristupne pomoći evropske unije

DATUM ODRŽAVANJA OBUKE: 17.11.2022. godine

MJESTO IZVOĐENJA OBUKE: Livno

ROK ZA PRIJAVU UČEŠĆA:  10.11.2022. godine

PRIJAVNI OBRAZAC POSLATI NA: DEIobuke@dei.gov.ba

Pregled dokumenta
Preuzmi dokument
Pregled dokumenta
Preuzmi dokument