Program prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2021–2027.
Program prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2021–2027.

Program prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2021–2027.

Opšti cilj Programa: Promicati dobre komšijske odnose, poticati integraciju Unije i doprinijeti društvenom, privrednom i teritorijalnom razvoju programskog prekograničnog područja rješavanjem izazova klimatskih promjena i razvojem održivog prirodnog i kulturnog turizma.

Ugovorno tijelo: Delegacija EU u BiH, dok ulogu struktura za prekograničnu saradnju imaju Direkcija za evropske integracije u BiH i Ministarstvo evropskih poslova u Crnoj Gori.

Vrijednost programa (EU grant i kofinansiranje): 9,73 miliona eura.

Program podržava:

  • Zeleniju i poboljšanu efikasnost resursa (zaštita okoliša, promocija prilagođavanja i ublažavanja klimatskih promjena, upravljanje i prevencija rizika):
  • Bolje poslovno okruženje i konkurentnost (podsticanje razvoja turizma, zaštita kulturnog i prirodnog naslijeđa).

Za više detalja posjetite stranicu Programa.

Kontakt u Direkciji za evropske integracije:

Alma Kurtalić Zahiragić

e-mail: alma.kurtalic@dei.gov.ba

+387 33 255 337

S ciljem efikasne provedbe Programa, državnim tijelima u zemljama korisnicama Programa, na raspolaganju su projekti tehničke pomoći.

Za obje države korisnice to je:

Naziv Trajanje Vrijednost (EUR) Svrha
Tehnička pomoć 2023.-2029. 840.000 Podrška efikasnoj provedbi Programa; podrška aplikantima i korisnicima i jačanje njihovih kapaciteta za učešće u Programu; jačanje administrativnih kapaciteta programskih struktura; podrška vidljivosti i promocija Programa.