Promotivni događaj u povodu novog IPA ADRION programa

Promotivni događaj u povodu novog IPA ADRION programa

Promotivni događaj kojim će biti obilježen početak novog IPA ADRION programa održat će se 6. decembra 2022. godine u hibridnom formatu, pod motom “Zajedno za kohezivnu, pametnu i održivu Jadransko-jonsku regiju”.

Događaj predstavlja priliku da se sve zainteresovane strane i šira javnost informišu o mogućnostima koje nudi novi ADRION program 2021-2027.

U programskom periodu 2014-2020. više od 500 organizacija iz osam zemalja Jadransko-jonske regije stvorilo je bliske veze i implementiralo 81 transnacionalni projekat kroz koje su radili na poboljšavanju sektorskih politika i strategija i razmjeni znanja u različitim oblastima, od inovacija do prometa i zaštite okoliša.

Novi program nudi okvir za nastavak transnacionalne saradnje na pitanjima od zajedničkog interesa i priliku za iznalaženje zajedničkih rješenja.

Sve informacije o događaju dostupne su na:  Interreg IPA ADRION LAUNCH EVENT – Interreg ADRION Programme (adrioninterreg.eu)