Radionica o korištenju TAIEX instrumenta pomoći

Radionica o korištenju TAIEX instrumenta pomoći

Direkcija za evropske integracije organizovala je 13. septembra 2022. godine radionicu o korištenju TAIEX instrumenta pomoći (Technical Assistance and Information Exchange) za predstavnike Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine. 

Cilj radionice je da se predstavi postupak podnošenja zahtjeva za korištenje TAIEX-a i ukaže na značaj prepoznavanja tema vezanih za prioritete u realizaciji preporuka Evropske komisije.

Predstavnici Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine su iskazali interes za korištenje TAIEX-a i pokazali inicijativu za intenziviranje aktivnosti koje će doprinijeti ispunjavanju obaveza iz procesa evropskih integracija.

Postupajući u skladu sa zaključcima Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Direkcija za evropske integracije kao glavni koordinator svih TAIEX aktivnosti za BiH, održava obuke o TAIEX-u za pojedinačne institucije u Bosni i Hercegovini i u skladu s iskazanim potrebama pruža stručnu pomoć.

U kontekstu ispunjavanja obaveza Bosne i Hercegovine u procesu evropskih integracija, TAIEX predstavlja značajan alat koji olakšava proces usklađivanja zakonodavstva i ispunjavanja preporuka Evropske komisije.