Sadnjom drveća obilježeno 30 godina Interrega

Sadnjom drveća obilježeno 30 godina Interrega

U čast ovogodišnjeg obilježavanja 30 godina teritorijalne saradnje u EU, brojni Interreg programi zasadili su po 30 stabala na programskim područjima. Tome se pridružio i Interreg IPA Program prekogranične suradnje Hrvatska-BiH-Crna Gora 2014 – 2020.

Na tlu BiH, Direkcija je u posljednjoj sedmici oktobra u partnerstvu sa Parkom prirode Hutovo blato posadila 10 stabala oraha na teritoriji parka. Tom je prilikom istaknut značaj sadnje plodonosnih vrsta za floru i faunu ovog jedinstvenog rezervata prirode. Događaju su prisustvovali predstavnici Direkcije i rukovodstva Parka. Zasađena stabla su trajni podsjetnik na mnogobrojne uspješno realizovane projekte i saradnju tri države koja će biti nastavljena i u narednom budžetskom periodu EU.

Po 10 stabala prethodno je zasađeno na programskom području u Hrvatskoj i Crnoj Gori.