Strateško planiranje u  kontekstu programiranja pretpristupne pomoći Еvropske unije

Strateško planiranje u kontekstu programiranja pretpristupne pomoći Еvropske unije

DATUM ODRŽAVANJA OBUKE: 3.3.2021. i 4.3.2021.

METODA IZVOĐENJA OBUKE: WEBINAR

ROK ZA PRIJAVU UČEŠĆA: 26.2.2021.

PRIJAVNI OBRAZAC POSLATI NA: DEIobuke@dei.gov.ba

SADRŽAJ OBUKE:

1. IPA III koncept finansiranja 

• IPA III ciljevi

• Pretpostavke za dobijanje sredstava - usklađenost između postignutnutih rezultata i podjele sredstava državama korisnicama pomoći

• Tematski prozori

2. Tematski  prioriteti

• Tematski prioriteti i veza sa IPA III tematskim prozorima

• Tematski prioriteti  i veza sa razvojnim potrebama države korisnice pomoći

• Način planiranja i programiranje pomoći u okviru  tematskih prozora 

3. Strateško planiranje 

• Tematski prozori i veza sa postojećim IPA II sektorima –koherentnost sektorskih strategija, trenutne aktivnosti na provedbi ključnih reformi

• Identifikacija  problema u vezi sa tematskim prioritetima

• Formulisanje opštih i specifičnih ciljeva za odabrani tematski prioritet

• Formulisanje indikatora za mjerenje ostavrenja cilja.

Dokument Pregled
Prijavni obrazac Pregled
Pregled dokumenta
Preuzmi dokument