Strateško planiranje u kontekstu programiranja pretpristupne pomoći Evropske unije

Strateško planiranje u kontekstu programiranja pretpristupne pomoći Evropske unije

DATUM ODRŽAVANJA OBUKE: 9 - 10.11.2021.

METODA IZVOĐENJA OBUKE: WEBINAR

ROK ZA PRIJAVU UČEŠĆA: 4.11.2021.

PRIJAVNI OBRAZAC POSLATI NA: DEIobuke@dei.gov.ba

Pregled dokumenta
Preuzmi dokument