Švedska nastavlja sa finansijskom podrškom procesu pristupanja BiH u EU

Švedska nastavlja sa finansijskom podrškom procesu pristupanja BiH u EU

Johanna Strömquist, ambasadorica Švedske u BiH i Edin Dilberović, direktor Direkcije za evropske integracije, potpisali su danas Posebni sporazum o bespovratnim sredstvima kojim se nastavlja finansijska podrška Švedske pristupanju Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju.

U okviru ove bilateralne pomoći Švedska će podržati provođenje tri pojekta.

Dva projekta odnose se na podršku razvoju informacionih sistema od kojih je jedan za prikupljanje i obradu informacija te procjenu efekata implementiranih projekata iz Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA), a drugi za prikupljanje i analizu podataka te praćenje i koordinaciju usklađivanja propisa s acquis-em.

Razvojem ovih informacionih sistema značajno će se unaprijediti kapaciteti i mogućnosti institucija u procesu programiranja pomoći EU te u procesu usklađivanja zakonodavstva s acquis-em.

Treći projekt je nastavak finansijske podrške u realizaciji Komunikacijske strategije za informiranje javnosti o procesu pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji.

Vrijednost bespovratnih sredstava namijenjenih za realizaciju ova tri projekta je 5,05 miliona švedskih kruna. 

Galerija

Zahvaljujući finansijskoj podršci Švedske 🇸🇪Direkcija za evropske integracije je u 2019. i 2020. realizirala brojne komunikacijske aktivnosti sa studentima, akademskom zajednicom, novinarima...