Svi kapaciteti Direkcije usmjereni na izradu Programa integrisanja

Svi kapaciteti Direkcije usmjereni na izradu Programa integrisanja

Podrška Rumunije narednim koracima u procesu evropskih integracija Bosne i Hercegovine bila je jedna od tema današnjeg sastanka direktorice Direkcije za evropske integracije Elvire Habote i ambasadora Rumunije u BiH Antona Păcurețua.

Direktorica Habota zahvalila se Rumuniji, koja je predsjedavala Vijećem EU u vrijeme objave Mišljenja Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u EU, na kontinuiranoj podršci evropskom putu BiH i informisala o statusu provođenja 14 ključnih prioriteta.

Naglašena je važnost što bržih novih rezultata, a u svjetlu preporuke Evropske komisije Vijeću EU da otvori pregovore o članstvu sa BiH kada se dostigne nužan nivo usklađenosti sa kriterijima za članstvo.

„Trenutno su svi kapaciteti Direkcije usmjereni na izradu Programa integrisanja, što je jedan od 14 ključnih prioriteta“, istaknula je direktorica Habota.

Galerija