TAIEX radionica sa predstavnicima Institucije ombudsmena za zaštitu potrošača

TAIEX radionica sa predstavnicima Institucije ombudsmena za zaštitu potrošača

Direkcija za evropske integracije, kao glavni koordinator svih TAIEX aktivnosti za Bosnu i Hercegovinu, održala je 16.9.2022. godine u Mostaru radionicu o korištenju TAIEX instrumenta pomoći (Technical Assistance and Information Exchange). Druga radionica je organizovana za predstavnike Institucije ombudsmena za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini. Učesnicima je predstavljen postupak podnošenja zahtjeva za korištenje TAIEX-a, kao i značaj prepoznavanja tema za podnošenje zahtjeva vezanih za prioritete u realizaciji preporuka Evropske komisije. 

U složenom procesu evropskih integracija, TAIEX nudi pomoć u svim fazama procesa u oblasti usklađivanja zakonodavstva, od izrade propisa do njihove primjene i provedbe u kontekstu usklađivanja sa pravnom stečevinom EU.