Upravljanje projektnim ciklusom i priprema projekata za potrebe programiranja pretpristupne pomoći Evropske unije

Upravljanje projektnim ciklusom i priprema projekata za potrebe programiranja pretpristupne pomoći Evropske unije

DATUM ODRŽAVANJA OBUKE: 30 i 31.8.2021.

METODA IZVOĐENJA OBUKE: WEBINAR

ROK ZA PRIJAVU UČEŠĆA: 26.8.2021.

PRIJAVNI OBRAZAC POSLATI NA: DEIobuke@dei.gov.ba