Uvjetovanost je osnovna značajka procesa pristupanja Evropskoj uniji

Uvjetovanost je osnovna značajka procesa pristupanja Evropskoj uniji

Uvjetovanost je osnovna značajka procesa pristupanja Evropskoj uniji, potvrđeno je u razgovoru NJ.E. Terese Lizaranzu, ambasadorice Kraljevine Španije u BiH i Edina Dilberovića, direktora Direkcije za evropske integracije. Direktor je informirao ambasadoricu o aktivnostima Direkcije, te najavio održavanje sastanka Pododbora za poljoprivredu i ribarstvo između Evropske unije i Bosne i Hercegovine, kao važnu vijest u kontekstu funkcioniranja zajedničkih tijela EU i BiH. Razgovarano je i o koordinaciji evropskih poslova u BiH i Španiji.