Vještine izvještavanja za potrebe procesa evropskih integracija

Vještine izvještavanja za potrebe procesa evropskih integracija

DATUM ODRŽAVANJA OBUKE: 11.02.2022.

METODA IZVOĐENJA OBUKE: WEBINAR

ROK ZA PRIJAVU UČEŠĆA: 08.02.2022.

PRIJAVNI OBRAZAC POSLATI NA: DEIobuke@dei.gov.ba

Dokument Pregled
Prijavni obrazac Pregled
Pregled dokumenta
Preuzmi dokument