Vještine komunikacije na engleskom jeziku u procesu  evropskih integracija

Vještine komunikacije na engleskom jeziku u procesu evropskih integracija

DATUM ODRŽAVANJA OBUKE: 8.4.2021.

METODA IZVOĐENJA OBUKE: WEBINAR

ROK ZA PRIJAVU UČEŠĆA: 5.4.2021.

PRIJAVNI OBRAZAC POSLATI NA: DEIobuke@dei.gov.ba

Pregled dokumenta
Preuzmi dokument