Vještine komunikacije na engleskom jeziku u procesu evropskih integracija

Vještine komunikacije na engleskom jeziku u procesu evropskih integracija

DATUM ODRŽAVANJA OBUKE: 29.11.2021.

METODA IZVOĐENJA OBUKE: WEBINAR

ROK ZA PRIJAVU UČEŠĆA: 24.11.2021.

PRIJAVNI OBRAZAC POSLATI NA: DEIobuke@dei.gov.ba

Pregled dokumenta
Preuzmi dokument