Vještine komunikacije na engleskom jeziku u procesu evropskih integracija

Vještine komunikacije na engleskom jeziku u procesu evropskih integracija

DATUM ODRŽAVANJA OBUKE: 10.2.2023. godine

MJESTO IZVOĐENJA OBUKE: DIREKCIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE, SALA NA 3. SPRATU, ĐOKE MAZALIĆA BR 5 SARAJEVO

ROK ZA PRIJAVU UČEŠĆA: 7.2.2023. godine

PRIJAVNI OBRAZAC POSLATI NA: DEIobuke@dei.gov.ba

Pregled dokumenta
Preuzmi dokument
Pregled dokumenta
Preuzmi dokument