Vještine komunikacije na engleskom jeziku u procesu evropskih integracija

Vještine komunikacije na engleskom jeziku u procesu evropskih integracija

DATUM ODRŽAVANJA OBUKE: 8.12.2023. godine

MJESTO IZVOĐENJA OBUKE: DIREKCIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE, SALA NA 3. SPRATU, ĐOKE MAZALIĆA BR 5 SARAJEVO

ROK ZA PRIJAVU UČEŠĆA: 5.12.2023. godine

PRIJAVNI OBRAZAC POSLATI NA: DEIobuke@dei.gov.ba

Dokument Pregled
PRIJAVNI OBRAZAC Pregled
Pregled dokumenta
Preuzmi dokument