Dokumenti o javnim nabavkama

Одлука о прихваћању приједлога цијене за набавку АЦЦ ТАГ-а 

Одлука о прихваћању приједлога цијене за набавку цвијетног аранжмана за гробље 

Одлука о прихваћању приједлога цијене за пружање услуге за годишњу претплату на Службени лист Босне и Херцеговине 

Одлуку о прихваћању приједлога цијене за пружање услуге редовног одржавања за службено возило ЦХЕВРОЛЕТ, ЦРУЗЕ ЛС 1.8 

Одлука о прихваћању приједлога цијене за набавку средства за дезинфекцију 

Одлука о прихваћању приједлога цијене за пружање услуге претплате на Службени гласник БиХ 

Одлука о прихваћању приједлога цијене за набавку тонера 

Одлука о прихваћању приједлога цијене за пружање угоститељских услуга 

Одлука о прихваћању приједлога цијене за набавку тонера 

Одлука о прихваћању приједлога цијене за набавку хигијенских потребштина  

Одлука о прихваћању приједлога цијене за набавку цвјетног аранжмана за гробље 

Одлука о прихваћању приједлога цијене за набавку тонера

Одлука о прихваћању приједлога цијене за набавку патрона за кафу Долце Густо 15 кутија 

Одлука о прихваћању приједлога цијене за пружање услуга редовног сервиса за службено возило Волксwаген ПАССАТ Вар. ЦЛБМТ 103 

Одлука о прихваћању приједлога цијене за набавку заштиитних маски 

Одлука о прихватању приједлога цијене понуде понуђача за набавку фолије

Одлука о прихватању приједлога цијене понуде понуђача за набавку тонера 

Одлука о прихватању приједлога цијене понуде понуђача за пружање услуге годишњег одржавања домене деи.гов.ба 

Одлука о прихватању приједлога цијене понуде понуђача за набавку патрона за кафу

Одлука о прихватању приједлога цијене понуде понуђача за пружање услуга принтања и урамљивања фотографија 

Одлука о прихватању приједлога цијене понуде понуђача за за пружање услуга сервиса службеног возила ЦЕЕД СW 1,6 ГАС

Одлука о прихватању приједлога цијене понуде понуђача за пружање услуге израде натписне полочице на гравопласту 18 цмx5,5 цм гравирање, 5 (пет) комада 

Одлука о прихватању приједлога цијене понуде понуђача за набавку патрона за каву

Одлука о прихватању приједлога цијене понуде понуђача за пружање услуге набавке ССЛ цертификата

Одлука о прихватању приједлога цијене понуде понуђача за набавку средства за дезинфекцију

Одлука о прихватању приједлога цијене понуде понуђача за набавку цвијетног аранжмана за гробље

Одлука о прихватању приједлога цијене понуде понуђача за набавку преграде од прозирног плексигласа

Одлука о прихватању приједлога цијене понуде понуђача за набавку заштитиних маски

Одлука о прихватању приједлога цијене понуде понуђача за набавку средства за чишћење

Одлука о прихватању приједлога цијене понуде понуђача за набавку вентилатора

Одлука о прихватању приједлога цијене понуде понуђача за пружање угоститељских услуга

Одлука о прихватању приједлога цијене понуде понуђача за набавку телефонских апарата

Одлука о прихватању приједлога цијене понуде понуђача за набавку средства за дезинфекцију 

Одлука о прихватању приједлога цијене понуде понуђача за набавку средства за набавку патрона за кафу

Одлука о прихватању приједлога цијене понуде понуђача за набавку средства за набавку тонера

Одлука о прихватању приједлога цијене понуде понуђача за набавку средства за набавку тонера

Одлука о прихватању приједлога цијене понуде понуђача за пружање услуга претплате на Дневни лист

Одлука о прихватању приједлога цијене понуде понуђача за пружање услуга претплате на Дневни Аваз

Одлука о прихватању приједлога цијене понуде понуђача за пружање услуга претплате на Дневне независне новине

Одлуку о прихватању приједлога цијене понуде понуђача за пружање услуга претплате на Ослобођење

Образац за праћење реализације уговора -оквирног споразума допуна 15

Образац за праћење реализације уговора -оквирног споразума допуна 14

Образац за праћење реализације уговора -оквирног споразума допуна 12

Образац за праћење реализације уговора -оквирног споразума допуна 11 

Образац за праћење реализације уговора -оквирног споразума допуна 10

Образац за праћење реализације уговора -оквирног споразума допуна 9

Образац за праћење реализације уговора -оквирног споразума допуна 8

Образац за праћење реализације уговора -оквирног споразума допуна 7

Образац за праћење реализације уговора -оквирног споразума допуна 6

Образац за праћење реализације уговора -оквирног споразума допуна 5

Образац за праћење реализације уговора -оквирног споразума допуна 4

Образац за праћење реализације уговора -оквирног споразума допуна 3

Образац за праћење реализације уговора -оквирног споразума допуна 2

Образац за праћење реализације уговора -оквирног споразума допуна 1

Уговор за набавку канцеларијског материјала 

Уговор за пружање услуга изнајмљивања принтера 

Уговор за пружање услуга регистрације и техничког прегледа моторних возила 

Уговор за пружање услуга осигурања моторних возила 

Уговор за пружање услуга ВПН конекције 

Уговор за пружање услуга прања путничких возила и пружање вулканизерских услуга

Уговор о испоруци воде за пиће 

Уговор за пружање услуга хостинга и одржавања wеб странице

Уговор за пружање услуга дистрибуције ЕУ Палчића 

Уговор о набавци поклона 5 ријека 

Уговор за пружање услуга одржавања и поправке рачунарске и електронске опреме 

Уговор за пружање услуга превођења 

Уговор за набавку wеб камере са микрофоном и слушалица са микрофоном

Уговор за пружање услуге дизајна и прелома насловнице и унутрашњих страница ВИИ броја часописа „Суи генерис“

Уговор за пружање штампарских услуга

Уговор за пружање услуга финанцијске ревизије

Уговор за пружање услуга системског и апликативног одржавања Информационог системаv

Уговор за набавку лаптопа П- 310

Уговор за набавку лаптопа П- 350

Уговор за пружање услуга истраживања јавног мнијења

Уговор за пружање услуга израде е-леарнинг модула

Уговор за пружање услуга Пресс цлиппинг-а

Уговор за набавку лаптопа

Уговор за набавку уредског материјала