Održana video-konferencija između Direkcije za evropske integracije i Ministarstva vanjskih poslova i trgovine i Ministarstva pravde Mađarske

Održana video-konferencija između Direkcije za evropske integracije i Ministarstva vanjskih poslova i trgovine i Ministarstva pravde Mađarske