Poziv za učešće u konsultacijama – Priprema strateškog odgovora za IPA III i pripremu Akcionih dokumenata za IPA 2021-22

Poziv za učešće u konsultacijama – Priprema strateškog odgovora za IPA III i pripremu Akcionih dokumenata za IPA 2021-22