BiH - Crna Gora

Program prekogranične suradnje između BiH i Crne Gore
Godina 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.
BiH 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6
Crna Gora 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Ukupno* 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2
*) iznosi u milionima eura

Opći cilj programa je stimuliranje održivog razvoja prekogranične oblasti, gospodarskih, kulturnih, prirodnih i ljudskih resursa i potencijala kroz jačanje kapaciteta ljudskih resursa i zajedničkih mreža institucija u lokalnim zajednicama, te kod lokalnih i privatnih aktera.

Prioritet 1: Pružiti podršku stvaranju zajedničkog društveno-gospodarskog okruženja za ljude, zajednice i gospodarstva programske oblasti.

Mjera 1.1: Inicijative prekograničnog gospodarskog razvoja s naglaskom na turizam i ruralni razvoj.

Mjera 1.2: Inicijative za unaprijeđenje okoliša s fokusom na zaštitu, promoviranje i upravljanje prirodnim resursima.

Mjera 1.3: Društvena kohezija i kulturna razmjena kroz aktivnosti koje povezuju institucije i ljude.

Prvi Poziv: LISTA ODOBRENIH PROJEKATA

Drugi Poziv: LISTA ODOBRENIH PROJEKATA

Treći poziv: LISTA ODOBRENIH PROJEKATA