БиХ - Црна Гора

Програм прекограничне сарадње између БиХ и Црне ГореГодина 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.
БиХ 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6
Црна Гора 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Укупно* 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2
*) износи у милионима еура


Општи циљ програма је стимулација одрживог развоја прекограничне области, економских, културних, природних и људских ресурса и потенцијала кроз јачање капацитета људских ресурса и заједничких мрежа институција у локалним заједницама, те код локалних и приватних актера.

Приоритет 1: Пружити подршку стварању заједничког друштвено-економског окружења за људе, заједнице и привреде програмске области

Мјера 1.1: Иницијативе прекограничног привредног развоја са нагласком на туризам и рурални развој;

Мјера 1.2: Иницијативе за унапређивање животне средине, са фокусом на заштиту, промовисање и управљање природним ресурсима;

Мјера 1.3: Друштвена кохезија и културна размјена кроз активности које повезују институције и људе.

Први Позив: ЛИСТА ОДОБРЕНИХ ПРОЈЕКАТА

Други Позив: ЛИСТА ОДОБРЕНИХ ПРОЈЕКАТА

Трећи позив: ЛИСТА ОДОБРЕНИХ ПРОЈЕКАТА