IPA Jadranski program

IPA Jadranski program

IPA Jadranski program prekogranične suradnje
Godina 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.
IPA Jadranski program* 20 34 37 38 38 39 40

*) dati iznosi su u milionima eura
*integralni pristup – allokacije svih zemalja sudionica spojene u jedan zajednički fond  (ERDF+IPA)

Opći cilj programa je jačanje mogućnosti za održiv razvoj jadranske regije usklađenom strategijom djelovanja među partnerima iz prihvatljivih područja.
 
Prioritet 1: Gospodarska, socijalna i institucionalna suradnja

Mjera 1.1: Istraživanje i inovacije.
Mjera 1.2: Financijska podrška inovativnim malim i srednjim poduzećima.
Mjera 1.3: Socijalne, zdravstvene i radničke mreže.
Mjera 1.4: Institucionalna suradnja.

Prioritet 2: Prirodni i kulturni resursi i sprečavanje rizika

Mjera 2.1: Zaštita i unapređenje mora i obalnog okoliša.
Mjera 2.2: Upravljanje prirodnim i kulturnim resursima i spriječavanje prirodnih i tehnoloških rizika.
Mjera 2.3: Štednja energije i obnovljivi izvori energije.
Mjera 2.4: Održivi turizam.

Prioritet 3: Dostupnost i mreže

Mjera 3.1: Fizička infrastruktura.
Mjera 3.2: Sustav održive pokretljivosti.
Mjera 3.3: Komunikacijske mreže.

Prvi pozivLista odobrenih projekata sa BiH partnerima

Drugi pozivLista odobrenih projekata sa BiH partnerima

Strateški poziv: Lista odobrenih projekata sa BiH partnerima

Ciljani javni poziv za projekte kapitalizacije u vezi sa EUSAIR strategijom