ИПА Јадрански програм

ИПА Јадрански програм

ИПА Јадрански програм прекограничне сарадње

Година 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.
ИПА Јадрански програм* 20 34 37 38 38 39 40

*) дати износи су у милионима евра
*интегрални приступ – аллокације свих земаља учесница спојене у један заједнички фонд  (ЕРДФ+ИПА)

Општи циљ програма је јачање могућности за одржив развој јадранског региона усклађеном стратегијом дјеловања међу партнерима из прихватљивих подручја.
 
Приоритет 1: Економска, социјална и институционална сарадња

Мјера 1.1: Истраживање и иновације;
Мјера 1.2: Финансијска подршка иновативним малим и средњим предузећима;
Мјера 1.3: Социјалне, здравствене и радничке мреже;
Мјера 1.4: Институционална сарадња.

Приоритет 2: Природни и културни ресурси и спречавање ризика

Мјера 2.1: Заштита и унапређење животне средине мора и обалног подручја;
Мјера 2.2: Управљање природним и културним ресурсима и спречавање природних и технолошких ризика;
Мјера 2.3: Штедња енергије и обновљиви извори енергије;
Мјера 2.4: Одрживи туризам.

Приоритет 3: Доступност и мреже

Мјера 3.1: Физичка инфраструктура;
Мјера 3.2: Системи одрживе покретљивости;
Мјера 3.3: Комуникацијске мреже.


Први позив: Листа одобрених пројеката са БиХ партнерима

Други позив: Листа одобрених пројеката са БиХ партнерима

Стратешки позив: Листа одобрених пројеката са БиХ партнерима

Циљани јавни позив за пројекте капитализације у вези са EUSAIR стратегијом