IPA Jadranski program

IPA Jadranski program

IPA Jadranski program prekogranične saradnje


Godina 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.
IPA Jadranski program* 20 34 37 38 38 39 40

*) dati iznosi su u milionima eura
*)  integralni pristup – allokacije svih zemalja učesnica spojene u jedan zajednički fond  (ERDF+IPA)


Opšti cilj programa je jačanje mogućnosti za održiv razvoj jadranskog regiona usklađenom strategijom djelovanja među partnerima iz prihvatljivih područja.
 
Prioritet 1: Ekonomska, socijalna i institucionalna saradnja

Mjera 1.1: Istraživanje i inovacije;
Mjera 1.2: Finansijska podrška inovativnim malim i srednjim preduzećima;
Mjera 1.3: Socijalne, zdravstvene i radničke mreže;
Mjera 1.4: Institucionalna saradnja.

Prioritet 2: Prirodni i kulturni resursi i sprečavanje rizika

Mjera 2.1: Zaštita i unapređenje životne sredine mora i obalnog područja;
Mjera 2.2: Upravljanje prirodnim i kulturnim resursima i sprečavanje prirodnih i tehnoloških rizika;
Mjera 2.3: Štednja energije i obnovljivi izvori energije;
Mjera 2.4: Održivi turizam.

Prioritet 3: Dostupnost i mreže

Mjera 3.1: Fizička infrastruktura;
Mjera 3.2: Sistemi održive pokretljivosti;
Mjera 3.3: Komunikacijske mreže.

Prvi pozivLista odobrenih projekata sa BiH partnerima

Drugi pozivLista odobrenih projekata sa BiH partnerima

Strateški poziv: Lista odobrenih projekata sa BiH partnerima

Ciljani javni poziv za projekte kapitalizacije u vezi sa EUSAIR strategijom