Javni poziv civilnom društvu na online konzultacije

Javni poziv civilnom društvu na online konzultacije

Direkcija za europske integracije/Ured državnog IPA koordinatora pozivaju civilno društvo u Bosni i Hercegovini na online konzultacije na temu nacrta akcijskih dokumenata (projektnih prijedloga) iz bilateralnog programa IPA 2024. 

Online konzultacije će se obaviti putem nove Web platforme za konsultacije za IPA programiranje, na kojoj sve registrirane fizičke i pravne osobe mogu do 16. 3. 2023. ostaviti pitanja, prijedloge i komentare na deset nacrta akcijskih dokumenata za IPA 2024. Za sve potencijalne sudionike/ice u konzultacijama pripremljeno je kratko i jednostavno uputstvo za registraciju na web platformu.

IPA III bilateralni program predstavlja financijsku podršku namijenjenu jačanje institucionalnih kapaciteta zemalja korisnica u cilju efektivnijeg i učinkovitijeg ispunjavanja obveza, kriterija i uvjeta za punopravno članstvo u EU. 

Financijska podrška strateški se planira za različite oblasti ili sektore, odnosno kroz četiri IPA III tematska prozora i pripadajuće tematske prozore: 

TP1: Vladavina prava, temeljna prava i demokracija 

TP2: Dobra uprava

TP 3: Zelena agenda i održiva povezivost 

TP4: Konkurentnost i održivi rast.

U okviru IPA 2024. godišnjeg paketa, pripremljeni su nacrti 10 akcija/projekata;

o EU4 Justice for All (TP1)

o EU Gender Equality Facility in Bosnia and Herzegovina phase II (2024-2027) (TP1)

o EU4 Fundamental Rights (TP1)

o EU Support for Migration, Asylum and Border Management (Tp1)

o EU4 Public Administration Reform – Digitalization (TP2)

o EU4 Strengthening Public Finance Management in BiH (TP2)

o EU4Just Energy Transition (TP3)

o Supporting Reform Efforts in the Employment Sector (TP4)

o Support for Circular Economy and Innovative Start-Ups in BiH (TP4)

o Strengthening Culture and Creative Industries Sectors in BiH (TP4)