Јавни позив цивилном друштву на онлајн консултације

Јавни позив цивилном друштву на онлајн консултације

Дирекција за европске интеграције/Канцеларија државног ИПА координатора позивају цивилно друштво у Босни и Херцеговини на онлајн консултације на тему нацрта акционих докумената (пројектних приједлога) из билатералног програма ИПА 2024.   

Онлајн консултације ће се обавити путем нове Web platforme za konsultacije za IPA programiranje, на којој сва регистрована физичка и правна лица могу до 16. 3. 2023. оставити питања, приједлоге и коментаре на десет нацрта акционих докумената за ИПА 2024. За све потенцијалне учеснике/ице у консултацијама припремљено је кратко и једноставно упутство за регистрацију на веб платформу.

ИПА 3 билатерални програм представља финансијску подршку намијењену јачање институционалних капацитета земаља корисника у циљу ефективнијег и ефикаснијег испуњавања обавеза, критерија и услова за пуноправно чланство у ЕУ. 

Финансијска подршка стратешки се планира за различите области или секторе, односно кроз четири ИПА 3 тематска прозора и припадајуће тематске прозоре: 

ТП1: Владавина права, основна права и демократија 

ТП2: Добра управа

ТП 3: Зелена агенда и одржива повезивост 

ТП4: Конкурентност и одрживи раст.

У оквиру ИПА 2024 годишњег пакета, припремљени су нацрти 10 акција/пројеката;

o EU4 Justice for All (TP1)

o EU Gender Equality Facility in Bosnia and Herzegovina phase II (2024-2027) (TP1)

o EU4 Fundamental Rights (TP1)

o EU Support for Migration, Asylum and Border Management (Tp1)

o EU4 Public Administration Reform – Digitalization (TP2)

o EU4 Strengthening Public Finance Management in BiH (TP2)

o EU4Just Energy Transition (TP3)

o Supporting Reform Efforts in the Employment Sector (TP4)

o Support for Circular Economy and Innovative Start-Ups in BiH (TP4)

o Strengthening Culture and Creative Industries Sectors in BiH (TP4)