О нама

МИСИЈА  

Дирекције за европске интеграције је стално, самостално и стручно тијело Савјета министара Босне и Херцеговине, надлежно за координисање процеса и активности институција које произлазе из интеграције БиХ у Европску унију.

Надлежности Дирекције односе се на испуњавање обавеза интеграције, усклађивање законодавства с acquis-ем, финансијску помоћ ЕУ за БиХ, превођење прописа и других докумената те комуницирање и обуке у овој области за различите циљне групе ради институционалне, стручне и техничке подршке напретку БиХ у интеграцији у ЕУ.

ВИЗИЈА

Дирекције за европске интеграције је чланство Босне и Херцеговине у Европској унији, при чему је Дирекција релевантан, снажан и поуздан партнер свим институцијама у БиХ и ЕУ.

УЛОГА

Дирекција за европске интеграције координише и прати активности и задатке у процесу интеграције Босне и Херцеговине у Европску унију и сарађује са министарствима и другим органима управе у Босни и Херцеговини.

              Надлежна је за:

®     координисање послова на усклађивању законодавства БиХ са прописима ЕУ (acquis)

®  координацију и надзор спровођења одлука које доносе надлежна тијела и институције Босне и Херцеговине, ентитета и Брчко дистрикта Босне и Херцеговине које се односе на испуњавање обавеза у процесу интеграције БиХ у ЕУ

®      координацију помоћи Европске уније БиХ

®  координацију процеса превођења acquis-a, правних прописа БиХ и других  релевантних докумената

®  комуникацију и организацију обука о процесу интеграције у ЕУ  

Дирекција за европске интеграције учествује у активностима или израђује нацрте закона, других прописа и смјерница које се односе на испуњавање обавеза у процесу интеграције БиХ у ЕУ. Дјелује и као главни оперативни партнер Европске комисије у процесу интеграције БиХ у ЕУ. 

САРАДЊА

У контексту коришћења ЕУ фондова, Дирекција сарађује са представницима билатералних донатора из чланица Европске уније и међународних организација те учесницима из цивилног друштва.

Дирекција сарађује са Заједничком комисијом за европске интеграције Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине и осталим одборима за европске интеграције парламената у БиХ.

У имплементацији Комуникацијске стратегије за информисање јавности о приступању Босне и Херцеговине Европској унији, али и у оквиру подршке изградњи капацитета државних службеника за интеграцију у ЕУ, Дирекција сарађује са представницима академске и пословне заједнице у Босни и Херцеговини.

Дирекција дјелује као главни оперативни партнер Европске комисије у процесу интеграције БиХ у ЕУ.

СТРАТЕШКИ ОКВИР који дефинише рад Дирекције за европске интеграције можете пронаћи у документима испод.