Održana radionica o temi "Pisanje službenih dokumenata na engleskom jeziku"

Održana radionica o temi "Pisanje službenih dokumenata na engleskom jeziku"

Direkcija za europske integracije, u suradnji s Ministarstvom za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske, organizirala je 8. i 9. lipnja 2022. godine dvodnevnu radionicu u Banjoj Luci o temi "Pisanje službenih dokumenata na engleskom jeziku".

Cilj radionice je bio da se polaznici upoznaju s osnovnim smjernicama za jasno pisanje na engleskom jeziku i usklađivanjem terminologije dokumenata koji se šalju Europskoj komisiji.

Na radionici su predstavljena uputstva, smjernice i praktični primjeri koji će pomoći u osiguranju dosljednog pristupa u službenoj komunikaciji s institucijama Europske unije. Također je obrađena upotreba stručne terminologije u propisima Bosne i Hercegovine koji se usklađuju s pravnom stečevinom Europske unije.

Na radionici su sudjelovali predstavnici državnih institucija koje imaju urede u Banjoj Luci, institucija Republike Srpske i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

 

Galerija