Održana radionica o temi "Pisanje službenih dokumenata na engleskom jeziku"

Održana radionica o temi "Pisanje službenih dokumenata na engleskom jeziku"

Direkcija za evropske integracije, u saradnji sa Ministarstvom za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske, organizovala je 8. i 9. juna 2022. godine dvodnevnu radionicu u Banjoj Luci o temi "Pisanje službenih dokumenata na engleskom jeziku".

Cilj radionice je bio da se polaznici upoznaju s osnovnim smjernicama za jasno pisanje na engleskom jeziku i usklađivanjem terminologije dokumenata koji se šalju Evropskoj komisiji.

Na radionici su predstavljena uputstva, smjernice i praktični primjeri koji će pomoći u osiguranju dosljednog pristupa u službenoj komunikaciji s institucijama Evropske unije. Također je obrađena upotreba stručne terminologije u propisima Bosne i Hercegovine koji se usklađuju sa pravnom tečevinom Evropske unije.

Na radionici su učestvovali predstavnici državnih institucija koje imaju urede u Banjoj Luci, institucija Republike Srpske i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

 

Galerija