Одржана радионица о теми "Писање службених докумената на енглеском језику"

Одржана радионица о теми "Писање службених докумената на енглеском језику"

Дирекција за европске интеграције, у сарадњи са Министарством за европске интеграције и међународну сарадњу Републике Српске, организовала је 8. и 9. јуна 2022. године дводневну радионицу у Бањој Луци о теми "Писање службених докумената на енглеском језику".

Циљ радионице је био да се полазници упознају с основним смјерницама за јасно писање на енглеском језику и усклађивањем терминологије докумената који се шаљу Европској комисији.

На радионици су представљена упутства, смјернице и практични примјери који ће помоћи у осигурању досљедног приступа у службеној комуникацији с институцијама Европске уније. Такође је обрађена употреба стручне терминологије у прописима Босне и Херцеговине који се усклађују са правном тековином Европске уније.

На радионици су учествовали представници државних институција које имају канцеларије у Бањој Луци, институција Републике Српске и Брчко дистрикта Босне и Херцеговине.

Galerija