Poziv stručnjacima/kompanijama za provedbu obuke

Poziv stručnjacima/kompanijama za provedbu obuke

Direkcija za europske integracije u svojstvu Državnog nadležnog tijela i Državne kontakt točke za Program Interreg Adrion 2014.-2020. (www.adrioninterreg.eu) namjerava angažirati stručnjaka ili kompaniju za provedbu obuke/radionice, u cilju izgradnje kapaciteta o postupcima javnih nabavki po PRAG-u, s fokusom na postupak izravnog sporazuma (Single Tender).

U tom cilju DEI vrši istraživanje tržišta i poziva zainteresirane kvalificirane stručnjake/kompanije da podnesu ponude vezane za izvršаvanje zadataka navedenih u Opisu projektnog zadatka (ToR), za ovaj projekat.

Cijeli tekst poziva, zajedno s pratećom dokumentacijom (obrazac za CV, ToR), možete preuzeti ovdje.

Rok za podnošenje ponuda je sedam dana, do 17. lipnja 2021. godine, do kraja radnog vremena.