Poziv stručnjacima/kompanijama za provođenje obuke

Poziv stručnjacima/kompanijama za provođenje obuke

Direkcija za evropske integracije u svojstvu Državnog nadležnog tijela i Državne kontakt tačke za Program Interreg Adrion 2014-2020. (www.adrioninterreg.eu) namjerava angažovati stručnjaka ili kompaniju za provođenje obuke/radionice, u cilju izgradnje kapaciteta o postupcima javnih nabavki po PRAG-u, sa fokusom na postupak direktnog sporazuma (Single Tender).

U tom cilju DEI vrši istraživanje tržišta i poziva zainteresovane kvalifikovane stručnjake/kompanije da podnesu ponude vezane za izvršаvanje zadataka navedenih u Opisu projektnog zadatka (ToR), za ovaj projekat.

Cijeli tekst poziva, zajedno sa pratećom dokumentacijom (obrazac za CV, ToR), možete preuzeti ovdje.

Rok za podnošenje ponuda je sedam dana, do 17. juna 2021. godine, do kraja radnog vremena.