Позив стручњацима/компанијама за спровођење обуке

Позив стручњацима/компанијама за спровођење обуке

Дирекција за европске интеграције у својству Државног надлежног тијела и Државне контакт тачке за Програм Интеррег Адрион 2014-2020 (www.adrioninterreg.eu) намјерава ангажовати стручњака или компанију за спровођење обуке/радионице, у циљу изградње капацитета о поступцима јавних набавки по ПРАГ-у, са фокусом на поступак директног споразума (Single Tender).

У том циљу ДЕИ врши истраживање тржишта и позива заинтересоване квалификоване стручњаке/компаније да поднесу понуде везане за извршавање задатака наведених у Опису пројектног задатка (ТоР), за овај пројекат.

Цијели текст позива, заједно са пратећом документацијом (образац за ЦВ, ТоР), можете преузети овдје.

Рок за подношење понуда је седам дана, до 17. јуна 2021. године, до краја радног времена.