Poziv za dostavu prijava za Program EU za mlade državne službenike u BiH

Poziv za dostavu prijava za Program EU za mlade državne službenike u BiH

Delegacija Europske unije u Bosni i Hercegovini, Direkcija za europske integracije, Ured koordinatora za reformu javne uprave (PARCO) i British Council u BiH najavljuju predstojeće pokretanje Poziva za dostavu prijava za Program EU za mlade državne službenike u Bosni i Hercegovini (EUSYP BiH) - I krug.

Cilj Programa je pomoći BiH u razvoju profesionalnog i depolitiziranog sustava javne uprave zasnovanog na zaslugama kroz stručno usavršavanje i mobilnost nove generacije državnih službenika koji će biti zaduženi za proces pristupanja EU i voditi promjene tijekom procesa proširenja.

Odabrani državni službenici imat će priliku pohađati dva programa online obuke u organizaciji College of Europe  (Kampus u Brižu, Belgija) koji su prilagođeni kako profilima sudionika, tako i potrebama uprava u BiH, posjetiti institucije EU koje se bave pitanjima pristupanja EU i reformom javne uprave u šest zemalja Zapadnog Balkana tijekom jednotjednog studijskog posjeta Belgiji (koji će biti organiziran 2021. godine ako to situacija sa pandemijom virusne infekcije Covid-19 dopusti), te sudjelovati u programu za mobilnost na Zapadnom Balkanu (jedan tjedan) i programu razmjene unutar BiH (dva tjedna) - ukupno osam tjedana.

Programom upravlja Delegacija Europske unije u BiH, a provodi ga British Council.

Prijave će se moći dostaviti u razdoblju od 3. do 20. rujna 2020. godine.

U prvom krugu, program EUSYP BiH, čiji je radni jezik isključivo engleski, nudi maksimalno 25 mjesta.

Na program se mogu prijaviti mladi državni službenici sa svih razina vlasti u BiH. Kriteriji prihvatljivosti:

• građani BiH koji uživaju puna politička i građanska prava

• državni službenici s jednom do sedam godina stručnog iskustva u javnoj upravi u oblasti EU integracija/pristupanja

• sveučilišna diploma i druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stupnja stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog i/ili drugog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja

• kandidat koji tečno govori engleski jezik (najmanje viši srednji stupanj (B2)

• kandidat koji može pohađati dvije (2) online obuke u ukupnom trajanju od četiri (4) tjedna (2 tjedna po obuci), putovati u inozemstvo radi jednotjednog studijskog posjeta Belgiji 2021. godine i sudjelovati u dvotjednoj razmjeni unutar BiH i jednotjednoj regionalnoj razmjeni (ukupno 8 tjedana).

Konačna objava Poziva za podnošenje prijava i detaljan Poslovnik bit će objavljeni na internetskoj stranici projekta 3. rujna 2020. godine.

Zainteresirani kandidati obrazac prijave i kompletan set popratnih dokumenata mogu preuzeti nakon što se registriraju na internetskoj stranici https://eu4wb6.com/  od 3. rujna 2020. godine. Dodatne informacije o pravilima, procedurama i kriterijima odabira bit će dostupne svim kandidatima online od istog datuma. Ovim se prethodnim obavještenjem o Javnom pozivu za podnošenje prijava potencijalnim kandidatima najavljuje predstojeća objava poziva. Prijave još nisu dostupne.

Za dodatne informacije molimo posjetite internetsku stranicu: https://eu4wb6.com/