Poziv za dostavu prijava za Program EU za mlade državne službenike u BiH

Poziv za dostavu prijava za Program EU za mlade državne službenike u BiH

Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Direkcija za evropske integracije, Ured koordinatora za reformu javne uprave (PARCO) i British Council u BiH najavljuju predstojeće pokretanje Poziva za dostavu prijava za Program EU za mlade državne službenike u Bosni i Hercegovini (EUSYP BiH) - I krug.

Cilj Programa je pomoći BiH u razvoju profesionalnog i depolitiziranog sistema javne uprave zasnovanog na zaslugama kroz stručno usavršavanje i mobilnost nove generacije državnih službenika koji će biti zaduženi za proces pristupanja EU i voditi promjene tokom procesa proširenja.

Odabrani državni službenici imat će priliku pohađati dva programa online obuke u organizaciji College of Europe  (Kampus u Brižu, Belgija) koji su prilagođeni kako profilima učesnika, tako i potrebama uprava u BiH, posjetiti  institucije EU koje se bave pitanjima pristupanja EU i reformom javne uprave u šest zemalja Zapadnog Balkana tokom jednosedmične studijske posjete Belgiji (koja će biti organizirana 2021. godine ako to situacija sa pandemijom virusne infekcije Covid-19 dopusti), te učestvovati u programu za mobilnost na Zapadnom Balkanu (jedna sedmica) i programu razmjene unutar BiH (dvije sedmice) - ukupno osam sedmica.

Programom upravlja Delegacija Evropske unije u BiH, a provodi ga British Council.

Prijave će se moći dostaviti u periodu od 3. do 20. septembra 2020. godine.

U prvom krugu, program EUSYP BiH, čiji je radni jezik isključivo engleski, nudi maksimalno 25 mjesta.

Na program se mogu prijaviti mladi državni službenici sa svih nivoa vlasti u BiH. Kriteriji prihvatljivosti:

• građani BiH koji uživaju puna politička i građanska prava

• državni službenici sa jednom do sedam godina stručnog iskustva u javnoj upravi u oblasti EU integracija/pristupanja

• univerzitetska diploma i druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog i/ili drugog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja;

• kandidat koji tečno govori engleski jezik (najmanje viši srednji stepen (B2)

• kandidat koji može pohađati dvije (2) online obuke u ukupnom trajanju od četiri (4) sedmice (2 sedmice po obuci), putovati u inostranstvo radi jednosedmične studijske posjete Belgiji 2021. godine i učestvovati u dvosedmičnoj razmjeni unutar BiH i jednosedmičnoj regionalnoj razmjeni (ukupno 8 sedmica).

Konačna objava Poziva za podnošenje prijava i detaljan Poslovnik bit će objavljeni na internetskoj stranici projekta 3. septembra 2020. godine.

Zainteresirani kandidati obrazac prijave i kompletan set popratnih dokumenata mogu preuzeti nakon što se registriraju na internetskoj stranici https://eu4wb6.com/  od 3. septembra 2020. godine. Dodatne informacije o pravilima, procedurama i kriterijima odabira bit će dostupne svim kandidatima online od istog datuma. Ovim se prethodnim obavještenjem o Javnom pozivu za podnošenje prijava potencijalnim kandidatima najavljuje predstojeća objava poziva. Prijave još nisu dostupne.

Za dodatne informacije molimo posjetite internetsku stranicu: https://eu4wb6.com/